Historia firmy

Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. kontynuuje wieloletnią tradycję przedsiębiorstw z branży kolejowej, działających w naszym regionie.

Pierwsza z nich – Fabryka Wagon została założona w 1920 r. jako spółka akcyjna zajmująca się budową taboru kolejowego. Po II wojnie światowej, w 1952 r. firma odrodziła się jako ZNTK Ostrów Wielkopolski – Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, wkrótce stając się największym przedsiębiorstwem tej branży w Polsce.

W 1964 r. w ramach ZNTK powstał wydział kuźni, który miał zapewnić produkcję podzespołów kutych koniecznych do budowy i naprawy taboru kolejowego.

W 1999 r. firma powróciła do swojej historycznej nazwy, tzn. Fabryka Wagon S.A. W wyniku przekształceń własnościowych w 2001 r. wydział kuźni rozpoczął samodzielną działalność. W 2006 r. firma ta przyjęła nazwę Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o.

w 2017 r. Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o. dołączyła do grupy kapitałowej MSV Metal Studenka a.s. – europejskiego lidera na rynku komponentów i odkuwek do przemysłu kolejowego.