Laboratorium

Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. posiada własne laboratorium badawcze, w którym przeprowadzamy próby i badania naszych własnych produktów. Na zlecenie klienta możemy także przebadać inne produkty w określonym zakresie. Nasze laboratorium posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego wg normy EN ISO 17025.
ISO 9001 2015

Laboratorium System 17025