Badania
Jakość / 26 października 2018

Nasze laboratorium badawcze oferuje usługi z zakresu następujących badań : próby rozciągania metali, próby zginania metali, próby łamania metali, próby udarności metali, pomiary twardości metali, badania metalograficzne

Laboratorium
Jakość / 26 października 2018

Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. posiada własne laboratorium badawcze, w którym przeprowadzamy próby i badania naszych własnych produktów. Na zlecenie klienta możemy także przebadać inne produkty w określonym zakresie. Nasze laboratorium posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego wg normy EN ISO 17025.

Certyfikaty
Jakość / 25 października 2018

Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. posiada liczne certyfikaty, świadectwa uznania oraz dopuszczenia polskich i międzynarodowych instytucji badawczo-rozwojowych, kolei państwowych oraz jednostek certyfikujących.